Aishwarya Rai - L’Oreal Show at Paris Fashion Week 28-09-2019

Aishwarya Rai – L’Oreal Show at Paris Fashion Week 28-09-2019

Aishwarya Rai at L’Oreal Show at Paris Fashion Week 28-09-2019